Her er talen som Lise Skreddernes holdt på representantskapsmøte, onsdag 22. mars 2023 på Thon Hotell Opera: 
 

Representantskap 23!

Her ser dere at det ikke er uten grunn at vi i Finnmark omtaler melkebrukene våre som hjørnesteinsbedrifter. (se bilde illutrasjon lenger ned i artikkelen)

De siste åras hendelser har aktualisert landbrukets rolle i forhold til tilstedeværelse, suverenitetshevdelse, beredskap og sikkerhet i nord. Vi driver landbruk i grenseland, på flere måter.

De melkebrukene dere se her i Pasvik, er omtrent eneste sivile tilstedeværelsen vi har på den Russiske grensa.

Vi driver landbruk på grensa til det mulige, klimatisk sett. Og vi balanserer helt på grensa i forhold til ant jordbruksforetak og infrastruktur.

Jeg hadde nettopp statsråden på besøk, og hun understreker at det har en klar sikkerhetsdimensjon å legge til rette for matproduksjon i Finnmark.

Det er et faktum at vi har hatt større avgang av produsenter og volum, (også når det gjelder kjøttprod.), i Nord Norge enn i resten av landet. Dette bør bekymre flere enn oss bønder i nord.

Det viser at den politikken vi har ført, ikke har truffet helt.

Når du ser på det her kartet, er det lett å se at vi står i fare for å få kjenne på «siste bonden i bygda» effekten, i en hel landsdel. I de områdene der vi har færrest jordbruksbedrifter, og der avstandene er størst, er det lite som skal til før det hele raser. Det her er også en kjempeutfordring for samvirkebedriftene våre.

 D e Ingen tvil om at hele næringa trenger økte inntekter. Vi må tette en betydelig del av inntektsgapet i årets forhandlinger. Og vi må ha ei kraftfull satsing som treffer også i nord!

Vi får klare signaler om at Melkeproduksjonen må prioroteres!

Alle bruksstørrelser trenger en betydelig styrking av inntektene, både små, og Store produsenter. Vi trenger alle for å sikre matproduksjon over hele landet. Vi trenger å skape optimisme i næringa, sånn at aktive melkebøndene ser muligheter også framover. Distriktslandbruket og den norske landbruksmodellen er avhengig av en livskraftig melkeproduksjon, i hele landet.

Samtidig som vi også må ha med oss en videre satsing på sau og storfekjøttproduksjon!

 Velferdsordningene må styrkes betraktelig. (Ferie og fritid, sykdom og svangerskap må prioriteres). God bondevelferd er avgjørende for motivasjon til framtidig drift og for fortsatt dyrevelferd i verdenstoppen.

Foto: Kart over melkeproduksjonen i Norge.

 

Marit Haugen, styreleder TINE, tok replikk til innlegget og understreket viktigheten av å beholde melkeproduksjonen i i Finnmark. Spesielt viktig er dette for å sikre nok melkevolum til de to meieriene TINE har i Finnmark, i Alta og Tana. Det kan i tillegg nevnes at NORTURA også støtter økt satsing i Finnmark. 

Foto: Marit Haugen, styreleder TINE