Det er ikke bare i Norge kostnadene har økt den siste tida. Kostnadsøkningen som norske bønder får på mineralgjødsel, råvarer til kraftfôr, strøm og andre innsatsfaktorer til matproduksjonen, er først og fremst forårsaket av internasjonale prisøkninger på råvarer, energi og frakt. Den samme prisutviklingen vil vi også se framover på andre innsatsfaktorer som handles internasjonalt som for eksempel plast til rundballene og plantevernmidler.

Bjørn Gimming. Foto Erik Thallaug. – Vi må konstatere at selv med en aktiv landbrukspolitikk i Norge og et importvern, rammes norsk matproduksjon av de store bevegelsene på verdensmarkedet for råvarer og innsatsfaktorer, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Norge er allerede avhengig av høy matimport og vil bli rammet sterkere enn mange andre land av redusert og usikker matproduksjon i resten av verden. Det gjør det viktigere enn noen gang å sikre matproduksjonen, sjølforsyningen og matberedskapen i eget land.

Norges Bondelag ber derfor om tiltak som vil sikre matproduksjonen i Norge.

Vi kan ikke vente til jordbruksoppgjøret med å finne løsninger på den akutte kostnadskrisen som norske bønder befinner seg i de kommende månedene. Dette har Norges Bondelag i dag sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre om.

I brevet til statsministeren krever Norges Bondelag at:

  • strømordningen utvides til å kompensere for de høye strømkostnadene i landbruket,
  • og en forsikring fra regjeringen om en ekstra utbetaling så raskt som mulig i 2022.

– Dette er helt avgjørende for at bøndene skal gå i gang med våronna denne sesongen og fortsette å produsere mat i Norge som før. Bøndene må ha mulighet til å kjøpe innsatsfaktorene som trengs for å dyrke frukt, grønnsaker, korn og gras og produsere melk, kjøtt og egg, sier Bjørn Gimming, og på vegne av norske bønder ber han statsministeren om snarlige tiltak for å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen for norsk landbruk denne våren. Situasjonen er kritisk som følge av internasjonale svingninger og storpolitikk. Det kommer til å få følger for bønder og matproduksjonen i mange land. Da blir det enda viktigere å gjøre norske bønder i stand til å produsere mat for Norges befolkning i år.

Hastemøter med flere statsråder

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal i dag møte landbruks- og matminister Sandra Borch om den utfordrende kostnadssituasjonen. Faglagene har også bedt om møter med Finansministeren og Olje- og Energiministeren om samme tema.