Oppdatert 17. januar 

Norges Bondelag har jobbet for en kompensasjonsordning for strøm som også dekker landbruket. 17. januar fikk vi på plass en bedre strømordning for landbruket. Det kan riktignok være komplisert å sette seg inn i hvordan ordningen slår ut. Her følger svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får om strømkompensasjonsordningen, basert på de avklaringene som foreligger per nå. 

 

Hvor mye får jeg kompensert i regjeringens utvidede strømordning?

Ordningen kompenserer reelt forbruk inntil 20.000 kwh/mnd i perioden desember – mars. Du vil få kompensasjon for 55 % av forbruket i desember og 80 % av forbruket i januar, februar og mars. Kompensasjonen dekker strømpris som overstiger 70 øre.

 

Hvordan utbetales kompensasjonen?

Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Dette skjer automatisk, og du trenger ikke å søke.

 

Hvordan påvirker dette kompensasjonsordningen for veksthus?

Kompensasjonsgraden for veksthus økes fra 50 % til 80 % av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre i januar – mars. For desember blir kompensasjon på 55 %. For veksthus er det ingen øvre grense. Kompensasjonsgraden for veksthus økes fra 50 % til 80 % av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre i januar – mars. For desember blir kompensasjon på 55 %. For veksthus er det heller ingen øvre grense. Og det blir heller ikke nødvendig å søke, slik det opprinnelig var foreslått. Kompensasjonen utbetales automatisk, på samme måte som for øvrig landbruk.

 

Jeg har gårdsbruk med felles strømmåler for våningshuset og driftsbygningene. Blir jeg omfattet av ordningen?

Ja, det er vedtatt at landbruket skal inkluderes i ordningen.

 

Jeg har mottatt faktura for strømforbruket i desember, men kan ikke se at jeg har fått kompensasjon. Hvorfor?

Da har du en strømmåler som er registrert på ditt organisasjonsnummer. For desember er det kun de som har måler registrert som husholdning som har fått kompensasjonen trukket fra på sin faktura. Etter regjeringens avklaring den 17. januar er det klart at det er Landbruksdirektoratet som skal utbetale strømkompensasjon til de som har strømmåler registrert på næring i landbruket. 

 

Et forbruk på inntil 5000 kwh/mnd er alt for lite til å dekke strømforbruket i min drift! Hva har Norges Bondelag gjort for å forbedre ordningen? 

17. januar fikk landbruket en egen strømordning, hvor taket for kompensasjon er 20 000 kwh/mnd, og ikke 5000 kwh/mnd. Dette har vi jobbet knallhardt for!

 

Hva gjør jeg når det er problemer med å få betalt strømregninga?

Ta kontakt med din strømleverandør om saken for dialog om hva som er mulig å få til.

 

Vi jobber videre med denne saken og vil komme med oppdateringer så fort nye avklaringer foreligger.