I dag møtte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Finansministeren for å snakke om behovet for kompensasjomsordning for høye strømpriser i landbruket. Trygve Slagsvold Vedum la ikke fram noen ferdig ordning i møtet, men kom med positive signaler. Regjeringa ser alvoret i situasjonen og jobber for en løsning for å kompensere bondens ekstraordinære kostnader til strøm.

– Situasjonen er akutt. Det er svært viktig å få på plass en ordning raskt, siden strømkostnadene utgjør en stor del av bondens samlede økte kostnader, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, som i møtet understreket at dette handler om å sikre norsk matproduksjon.

Gimming er utålmodig og sier at det haster med en avklaring, og viser til at også den internasjonale situasjonen påvirker landbruket og krever handling.

På møtet tok også Gimming opp øvrig kostnadskompensasjon.

– Det er svært viktig at bonden får kostnadskompensasjon så raskt som mulig i 2022. Uten tilførsel av ekstra likviditet frykter vi at mange norske matprodusenter vil måtte legge ned eller kraftig nedjustere sin produksjon, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.