– Bøndene står foran en ny vekstsesong med enorm kostnadsøkning og stor usikkerhet. Vi trenger en forsikring fra staten om at kostnadene skal kompenseres, og det raskt, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Han er tydelig på at den økonomiske situasjonen er så prekær at dette ikke kan vente lenger. Derfor ber Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om hastemøter med Finansdepartementet, Olje og energidepartementet og landbruks- og matminister Sandra Borch, for å drøfte mulige løsninger som skal avhjelpe den krevende økonomiske situasjonen.

– Det er helt avgjørende at bonden får kostnadskompensajoner så raskt som mulig i 2022. Uten sikkerhet for kostnadene som løper nå, og forutsigbarhet og trygghet for kommende vekstsesong, frykter vi at mange norske matprodusenter vil måtte innstille eller kraftig nedjustere sin produksjon, sier Gimming.

Kostnadssituasjonen påvirker også matproduksjonen internasjonalt, og Gimming understreker at det å sikre årets og framtidas matproduksjon i Norge derfor ikke bare handler om norsk landbruk, men også om å trygge matsikkerheten for samfunnet generelt i en verden der tilgangen til trygg og sikker matforsyning ikke lenger er en selvfølge.

– Nå er det opp til regjeringa og Stortinget å vise oss bønder at de vil sikre norsk matproduksjon på små, mellomstore og større gardsbruk, avslutter Bondelagslederen.

 

Oppdatert: I Dagsrevyen søndag går landbruks- og matminister Sandra Borch med på et møte førstkommende tirsdag, for å finne tiltak som kan bøte på bondens situasjon.