Strømstøtte
Strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen er tilsvarende som for strømstøtteordningen for husholdninger. Staten dekker 55 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWt for desember 2021, og 80 prosent for januar til mars 2022. For jordbruksvirksomhet er det et tak på 20 000 kWt per foretak per måned, mens det for veksthusnæringen ikke er noen øvre grense.

Bondelaget jobbet for å få på plass en strømstøtteordning som treffer landbruket, som er i en økonomisk krevende situasjon. Støtteordningen kom på plass i tråd med det Bondelaget ba om. Det var om lag 12 000 foretak som registrerte seg innen fristen for første utbetalingsrunde, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding. Kriteriet for å få støtte er å ha et aktivt jordbruksforetak som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd og foretak med produksjon i veksthus. Foretakene får nå utbetalt strømstøtte for forbruk i desember og januar.

I den første utbetalingsrunden får i gjennomsnitt ca. 8 360 foretak utbetalt støtte. Forskjellen mellom antall registrerte og de som faktisk får støtte har naturlige forklaringer, melder Landbruksdirektoratet.

En del har målepunkt registrert som husholdning og et forbruk under 5 000 kWt, og får derfor støtte for alt sitt strømforbruk gjennom ordningen for husholdninger. Andre bor i områder hvor prisen har vært under 70 øre per kWt og hvor det ikke gis støtte. Om man mener det har skjedd en feil må man klage til direktoratet.

For de som ennå ikke har registrert seg for strømstøtte er det mulig å gjøre det helt frem til 15. mai. Det skal kun gjøres én gang for hele perioden. Les mer om hvordan du søker.