Produksjons-tilskudd
Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskudd i jordbrukssektoren, og formålet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Tilskudd til avløsning skal bidra til at de som driver husdyrproduksjon får mulighet til å ta fri ved å leie inn hjelp.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Midlene skal være på konto innen fredag 18. februar og det er søknadene fra 2021 som er grunnlaget for utbetalingene. Den ekstra kompensasjonen blir fordelt på husdyrtilskudd, arealtilskudd og distriktstilskudd frukt og bær.

Satsene som utbetales nå er de satsene som be vedtatt i jordbruksoppgjøret, inkludert den ekstra kompensasjonen fra tilleggsforhandlingene. For eksempel var satsen på kulturlandskapstilskudd satt til 162 kroner per dekar i jordbruksoppgjøret. Med kompensasjonen er denne satsen økt med 53 kroner per dekar, og man får i stedet utbetalt 215 kroner per dekar.

Hvordan produksjonstilskuddet beregnes kan du sjekke på Landbruksdirektoratets sider.

Landbruksdirektoratet utbetaler til sammen om lag 11,5 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd til om lag 38 000 jordbruksforetak.

Gjennomslag for krav fra jordbruket

Etter kraftig og utforutsett prisøkning i fjor krevde Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag en kostnadskompensasjon på 754 millioner kroner over statsbudsjettet. Bjørn Gimming presiserte den gang at det er avgjørende at utbetalingen skjer så raskt som mulig. 754 millioner kroner ble også resultatet i tilleggsforhandlingene, med utbetaling i februar 2022 sammen med produksjonstilskuddene.

Spørsmål om utbetaling

Det kan være enkelte søknader som enda ikke er ferdigbehandlet, men erfaringsmessig blir mange av disse innvilget på et senere tidspunkt, opplyser Landbruksdirektoratet.

Har du søkt om produksjons- og avløsertilskudd og har spørsmål om utbetalingen kan du ta kontakt med kommunen din.

Landbruksdirektoratets sentralbord kan nås på telefon: 786 06 000