Valgnemnda innstiller på at alle de faste medlemmene i det sittende styret får fortsette jobben etter valget, på årsmøtet 17.mars.

- Vi er godt fornøyde med arbeidet som har blitt utført i anderledesåret 2020. Dog har vi noen forslag til endringer blant vararepresentantene, her kommer det tre nye kandidater inn, som vi mener vil tilføre styret en god balanse mellom ungdommelig pågangsmot, erfaring og bredde i produksjonsformene, sier valgnemndas leder Anne Guro Syversen. Hun forteller at arbeidet i nemnda har vært prega av korona-pandemien, og har foregått i sin helhet på digitale plattformer.

- Men arbeidet med å finne gode kandidater til verv i Akershus Bondelag har gått bra. Vi har hatt gode diskusjoner i valgnemnda, og kommet frem til en enstemmig innstilling, sier Syversen. Med seg i årets valgnemnd hadde hun Dagfinn Pederstad, Johan Bjørneby, Halvor Sjuve, Astrid Lindstad, Brita Skallerud og Thomas Karlstad.

Spesielt med valgnemndas innstilling denne gangen er at noen av dem som velges kan få kortere funkjsonstid enn de velges for. Alle valgene blir gjort i tråd med reglene i Akershus Bondelag. Men i samme årsmøte skal det vedtas en intensjon om å slå sammen Akershus, Østfold og Buskerud til Viken Bondelag i 2022. Dersom sammenslåinga blir gjennomført, kan funksjonstida blir kortere for dem som velges for flere år.

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Akershus Bondelag

Innstilling til styret

LederJens Thori Kogstad, GjerdrumGjenvalg for ett år
StyremedlemEli Berven, NannestadGjenvalg for to år
StyremedlemHelge Olaf Aas, EidsvollGjenvalg for to år
StyremedlemTerje Gulbrand Romsaas, SørumIkke på valg
StyremedlemTorbjørg Kylland, Kråkstad/SkiIkke på valg
   
1. vara til styretJørgen Thorshov, EnebakkNy, velges for ett år
2. vara til styretMarthe Bogstad, UllensakerNy, velges for ett år
3. vara til styretKari Anne Aaby, Asker og BærumNy, velges for ett år

Nestleder velges for ett år blant styrets medlemmer. Som nestleder for ett år foreslås Eli Berven.

 

Som utsendinger til Norges Bondelags årsmøte foreslås, i tillegg til fylkesleder:

1Helge Olaf Aas, EidsvollVelges for to år
2Jørgen Thorshov, EnebakkVelges for to år
3Marthe Bogstad, UllensakerVelges for toår
4Kari Anne Aaby, Asker og BærumVelges for to år
5Eli Berven, NannestadVelges for to år
6Terje Romsaas, SørumIkke på valg
7Torbjørg Kylland, Kråkstad/SkiIkke på valg
8Kari-Anne Svennebye Aanerud, BlakerIkke på valg
9Kjell Johansen, Kråkstad/SkiIkke på valg

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte. Velges for ett år:

1Stein Are Lie, Vestby
2Frank Hoel-Knai, Hurdal
3Per Fr. Saxebøl, Frogn
4Hans Arild Grøndahl, Nes
5Petter Solli Aaserud, Høland
6Joar Hylland Mikkelsen, Sørum
7Thomas Karlstad, Rælingen
8Kristine Koller, Skedsmo
9Olav Skrøver Aaraas, Nittedal/Hakadal
10Anders Klaseie, Eidsvoll
11Vidar Kapelrud, organisasjonssjef Akershus Bondelag

 

Vararepresentant for nestleder i fylkesstyret, til Norges Bondelags representantskap, velges for ett år Innstilling: Terje Gulbrand Romsaas, Sørum

 

Fylkesstyret er aksjonsutgvalg i Akershus Bondelag. Dessuten fordeles følgende verv på styremedlemmene av styret selv: Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag, Utsendinger til åersmøtet i Akershus Bygdeungdomslag, fast representasjon i andre organisasjoner og utvalg.

 

Innstilling til møteleder for årsmøtet 2022: Terje Fossen-Hellsjø, Sørum. Vara Stina Mehus, Frogn

 

Valgnemnda som velges på dette årsmøtet vil kunne få i oppdrag å delta i forberedelsene til valg på styrelder, styre og valgnemnd ved en eventuell sammenslåing med andre fylkeslag. Likeledes kan funksjonstida bli kortere for enkelte medlemmer enn de er valgt for. Regler og instruks for valgnemndenes arbeid med disse sakene vil bli utarbeidet i felleskap av styrene i de berørte fylkeslagene.

Innstilling til valgnemnd 2022-2024:

Valgkrets 1Knut Edgar Berger, Kråkstad/SkiVara: Trond Oskar Svae, VestbyInnstilles for tre år
Valgkrets 2Håkon Galby, NesoddenVara: Per Fr. Saxebøl, FrognInnstilles for tre år
Valgkrets 6Kai-Helge E. Fjuk, BlakerVara: Lars Vegard Borsdat, AurskogInnstilles for tre år
Valgkrets 3Brita Skallerud, UllensakerVara: Ole Albert Bøhn, NesIkke på valg, valgt i 2020 for tre år
Valgkrets 5Thomas Karlstad, RælingenVara: Torgeir Reierstad, LørenskogIkke på valg, valgt i 2020 for tre år
Valgkrets 4Halvor Sjuve, FeiringVara: Bjørn Egil Baadshaug, EidsvollIkke på valg, valgt i 2019 for tre år
Valgkrets 7Astrid Lindstad, Asker/BærumVara: Anne Sophie Aaby, Asker/BærumIkke på valg, valgt i 2019 for tre år

Leder av valgnemnda velges blant nemndas medlemmer. Innstilling: Astrid Lindstad, Asker/Bærum