Møtet gjennomføres digitalt, og påloggingsdetaljer sendes ut etter påmelding.

Følgende er utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag
(etter Norges Bondelags lover §19a):

  1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallagene med over 100 medlemmer 1 utsending for hver påbegynte 100 medlemmer: 100 – 200 gir 1, 201 – 300 gir 2 osv.

  2. Styremedlemmene i fylkeslaget.

  3. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdekvinnelag.

  4. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdeungdomslag.

  5. Medlemmer av NBs styre og representantskap som bor i fylket.

  6. Medlemmer av NBs årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.

  7. Møteleder

Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken inn til styret i fylkesbondelaget senest 1 måned før årsmøtet. Dvs. - fristen er 17. februar 2021.

Lokallagenes frist for påmelding av sine delegater er også 17. februar 2021.
Påmelding sendes til akershus@bondelaget.no

Til høyre finner du innkallingens som ble sendt på epost 3. februar 2021