Styret i Akershus Bondelag jobber for deg som er medlem. De møtes neste gang 22. september, og fram til da presenterer vi alle styremedlemmene.

Årsmøtet i Akershus bondelag velger fem medlemmer (og tre varamedlemmer) til fylkesstyret. I styremøteme møter styremedlemmene, første vara, en representant for Akershus bygdekvinnelag og en representant for Akershus bygdeungdomslag.

Eli Berven er nestleder i Akershus bondelag.  Hun fylte nettopp 50 år og bor på gården Finstad på Nannestad, der drifta består av mjølk, korn, skog og oppforing av okser. Mannen Knut har hovedansvaret for gården. Eli jobber i Nortura, med ansvar for å legge til rette for nye eiere/produsenter, for rekruttering og for samarbeidet med 4H og NBU.

I styret i Akershus bondelag har Eli fagansvar for saker som handler om husdyr, HMS og næringsutvikling og lokalmat. Møter i styret til Akershus bygdekvinnelag.

-------

Hvorfor vil du være styremedlem i Akershus bondelag?

Jeg synes det er viktig at bøndene har en maktposisjon, og er opptatt av å drive distriktspolitikk, og å ha spredd og variert produksjon over hele landet. Også i Akershus må de som bestemmer forstå at vi også er avhengig av de små bruka.

Hvilke saker brenner du for?

Rekruttering! Til alle deler av landbruksnæringa. Jeg mener at vi må ha husdyrproduksjon over hele landet, også i Akershus. Jeg synes at fordelingspolitikken, og soneinndelinga, må endres. Vi burde ha et system der vi får tilskudd etter ressursene på gården, ikke etter sonen vi bor i. Og jeg blir så irritert når kua blir kalt klimaversting – det kan vi ikke tillate!

Jeg er også opptatt av at vi ikke skal bruke opp areal på dustete ting som en tredje rullebane på Gardermoen. Jeg er veldig usikker på om sentraliseringa er riktig vei å gå. Jeg synes det er på tide at noen spør: MÅ alle bo på jernbanestoppen? Må virkelig alt gå så fort?

Jeg mener dessuten at forvaltninga av ulv er feilslått, og vil ha en annen ulvepolitikk. Vi skal ikke ha et ulvefritt land, men sånn det er nå, er det noen som nærmest lever i et ulvereservat. Det er veldig belastende for dem som bor der.

Og vi må få i gang villsvinjakt. Det burde vært nulltoleranse på dem fra dag 1. Det er helt utenkelig at noen skal kunne tjene på å arrangere villsvinjakt.

Har du en kjepphest?

Det er for mye folk ikke vet! Jeg mener at kunnskap om matproduksjon må inn i skolen. Å lære om matproduksjon må da være like viktig som seksualundervisning! Vi må finne en måte å formidle det vi driver på med så forbrukerne forstår, og sørge for at folk vet noe om landbruket og hvor maten kommer fra. Det er så mange matprogrammer på tv –­ hvordan er det mulig at vi ikke klarer å formidle at landbruket står for maten!

Når ble du sist skikkelig glad på landbrukets vegne?

Hm. Det er lettere å huske sist jeg ble forbanna. Men jeg må si, selv om koronasituasjonen har vært fæl, at jeg er glad for at folk kanskje får øya opp for norskprodusert mat, at sjølbergingstanken kan komme opp igjen. 

Hva tror du er det beste trikset for å rekruttere til landbruket?

Først må økonomien i det være på plass. Det må være mulig å leve av. Og det må være mulig å utvikle gården, og da MÅ investeringer til! Jeg opplever egentlig nå at gårdene har effektivisert, men andre systemer, som Innovasjon Norge, henger etter.

Hvis du skal investere i landbruket i dag, er ikke banken med hvis ikke Innovasjon Norge (IN) er med. Og det er helt uforutsigbart hva de vil støtte. Først er det full gass på enkelte dyreslag, og så er et full stopp. Jeg mener at IN-midlene må fordeles på en helt annen måte. De skulle brukt mer av potten på unge folk, og, for å komme tilbake til det: de skulle gitt i forhold til ressursene på gården. Ikke hva som er årets dyreslag eler årets produksjon. Skal vi ha en sunn rekruttering, må midlene fordeles likt til enhver tid. Alle bør ha lik mulighet til å investere i gården uansett hvor du er og du driver med. Med dagens system ender enkelte bønder kanskje med å starte med en produksjon de aldri burde drevet med.

Hva drømmer du om at noen skal spørre deg om?

Haha - jeg drømmer om å bli spurt om jeg vil reise på ferie i tre uker med mann og gode venner. Vi hadde endelig lagt planer om en langtur gjennom USA. Og så kom koronaen.