Styret i Akershus Bondelag jobber for deg som er medlem. De møtes neste gang 22. september, og fram til da presenterer vi alle styremedlemmene.

Årsmøtet i Akershus bondelag velger fem medlemmer (og tre varamedlemmer) til fylkesstyret. I styremøteme møter styremedlemmene, første vara, en representant for Akershus bygdekvinnelag og en representant for Akershus bygdeungdomslag.

Marit Lund er leder i Akershus bygdekvinnelag, og bygdekvinnelagets representant i styret i Akershus bondelag. Hun er pensjonert folkehøgskolelærer, kaller seg en urbanisert bonde, og bor på Berg i Oslo, der hun dyrker poteter i hagen. Hun er aktiv i en rekke organisasjoner, underviser enkelttimer på folkehøgskolen, er sertifisert Oslo-guide, og arrangerer også turer til Firenze, Assisi og Roma. Marit har dessuten i flere år hatt sommerjobb for Sjømannskirken på Mallorca i Vannprosjektet, der hun sammen med andre voksne deler ut vann og tar seg av ungdom nattestid i partygatene på Magaluf.

------------------

Hvorfor vil du være styremedlem i Akershus bondelag?

Jeg er nyvalgt leder i Akershus bygdekvinnelag, og vi har gjensidig representasjon i hverandres styrer. Vi brenner for mange av de samme sakene. Jeg ble tildelt bondelagsstyret for to år siden, da jeg var ny i styret i ABK. Og her i bondelagsstyret vil jeg absolutt fortsette. Det er et supert styre – utrolig lærerikt, og med så bra folk! Jeg lærer masse hele tida om dagens landbruk og har fått oppfriska respekten jeg har for alt man må kunne for å drive landbruk. Jeg bor i Oslo, og prøver så ofte ejg kan å realitetsorientere byfolk om landbruket.

Hvilke saker brenner du for?

Hehe. Det er mange. Jeg kommer fra en gård i Ullensaker, og er grunnleggende opptatt av primærnæringene, for uten dem har vi ikke mat, og uten mat går det ikke. Jeg er opptatt av jordvern – vi har så lite mark det er mulig å dyrke på i Norge at vi må bruke det som finnes! Jeg liker ikke all importen av soya, og synes det er vanvittig bra at det forskes for å finne andre proteinrike vekster som kan bli alternativer. Jeg er imot rundballer i plast, og synes forurensning er ille. Jeg er imot at alle bruk skal bli større og større, og at produksjonen på hvert dyr skal presses stadig høyere. Jeg er opptatt av dyrevelferd, og synes det er viktig at kua har det godt og ikke blir sprengfôra med kraftfor for å bli høyproduktiv.

Og så er jeg veldig opptatt av at Norge burde ha et kornlager! Det er meningsløst at det ikke finnes.

Har du en kjepphest?

Bruk norsk bygg i stedet for ris!

Når ble du sist skikkelig glad på landbrukets vegne?

Jeg blir glad hver gang matprisene går opp og bøndene får en del av økningen! Jeg sto nettopp i butikken og ble superglad for at en liter melk var gått litt opp. Og så blir jeg glad hver gang det er jordbruksforhandlinger som gir litt mer til bøndene.

Hva tror du er det beste trikset for å rekruttere til landbruket?

Kort sagt: Matproduksjon må lønne seg, og det må være kult! Vi må begynne med ungdommene fra de er små, og lære dem opp til å være stolte, slik at de snakker positivt og kunnskapsbasert om det de gjør. Det trengs mye kunnskap og bevissthet rundt dette. Jeg tror vi må ha landbruk, matproduksjon og stolthet inn i skolen – i all skole. Det økonomiske her er veldig viktig. Det må være mulig å leve av å drive med landbruk, og det må ikke være så vanskelig og dyrt å overta gard. 

Hva drømmer du om at noen skal spørre deg om?

«Hvem vil du stå fast i heisen med?» Og da svarer jeg Per Olaf Lundteigen Han er helten min! En klok politiker, som jeg oppfatter som veldig ærlig, og som alltid baserer standpunktene sine på kunnskap. Hvis jeg kunne velge flere, ville jeg lagt til Grundtvig. Som folkehøgskolelærer er jeg selvsagt grundtvigianer!