Styret i Akershus Bondelag jobber for deg som er medlem. De møtes neste gang 22. september, og fram til da presenterer vi alle styremedlemmene.

Årsmøtet i Akershus bondelag velger fem medlemmer (og tre varamedlemmer) til fylkesstyret. I styremøteme møter styremedlemmene, første vara, en representant for Akershus bygdekvinnelag og en representant for Akershus bygdeungdomslag.

 

Kjell Johansen er første vara til styret i Akershus bondelag, og møter dermed på alle styremøter. Han er 65 år og bor på Bjastad gård på Kråkstad i Follo. Gården er overtatt av sønnen Simen, som dyrker 500 mål korn der. Kjell jobber som driftsoperatør i Fortum, der han er en av flere som holder liv i en forbrenningskjele som omdanner plast og avfall til fjernvarme.

I styret i Akershus bondelag har Kjell fagansvar for saker som handler om jordvern, sammen med Terje Romsaas.

---------------------------

Hvorfor vil du være i styret i Akershus bondelag?

Jeg synes det er veldig moro og lærerikt å være med i styre og stell. Jeg er glad i landbruket, mener det er viktig, og vil gjøre en innsats for det.

Hvilke saker brenner du for?

Jeg brenner for areal, og at vi ikke skal bygge ned dyrka mark! Jeg kan forstå at noe her og der må gå med til infrastruktur, som vei eller jernbane. Men å ta dyrka mark for å bygge boliger? Det skulle ikke vært lov! Vi må heller prøve å ta i bruk områder nær sentrale strøk som uansett ikke egner seg til dyrking, og legge til rette for boligbygging der.

Har du en kjepphest?

La ungdommen overta før! Det er altfor mange som sitter for lenge på gårdene. Da mister vi verdifull tid, lyst, krefter, mot og investeringer.

Når ble du sist skikkelig glad på landbrukets vegne?

Er det lov å si ved jordbruksoppgjøret i vår? Jeg synes det var et veldig bra oppgjør, med tanke på hvilke tider vi er inne i. Men jeg er altså ganske jevnt fornøyd. Vi som er født og bor i Norge har veldig lite vi kan klage over. Jeg opplever dessuten at bonden blir verdsatt mer enn før, og enda mer nå i koronatida.

Hva tror du er det beste trikset for å rekruttere til landbruket?

Jeg tror landbruket må mer inn i skolen. Her har vi mye å jobbe med. Det er nok mange som er interessert i landbruk, men det er vanskelig å få skoleklasser inn på gårdene for eksempel, med alle krav til hygiene og sikkerhet. Kanskje det kunne opprettes en ordning med gårder som er godkjent for undervisning?

Hva drømmer du om at noen skal spørre deg om?

Jeg liker ikke å reise bort, og vil helst være hjemme. Men jeg hadde svart ja hvis noen spurte om jeg ville dra til Wimbledon for å se tennis, hvis jeg kunne få sitte helt inne på banen og se det på nært hold. Jeg er tennisgæern, og på Wimbledon er det umulig å komme inn.