Styret i Akershus Bondelag jobber for deg som er medlem, og vi presenterer alle styremedlemmene her på nettsiden.

Årsmøtet i Akershus bondelag velger fem medlemmer (og tre varamedlemmer) til fylkesstyret. I styremøteme møter styremedlemmene, første vara, en representant for Akershus bygdekvinnelag og en representant for Akershus bygdeungdomslag.

Jens Thori Kogstad er 49 år og ble i mai valgt til styreleder i Akershus Bondelag. Han bor på gården Kogstad i Gjerdrum på Romerike, der han er fulltidsbonde, hovedsakelig med mjølk- og kjøttproduksjon, men også noe korn.

Som leder av Akershus Bondelag har Jens ansvar for alle styrets oppgaver og aktiviteter. Han har fagansvar for klima- og miljøspørsmål, er medlem av Akershus og Østfold Bondelags fellesutvalg for korn, og er utsending til Landbruksråd Øst.

-----

Hvorfor vil du være styreleder i Akershus bondelag?

Jeg synes Bondelaget er den mest interessante organisasjonen i landbruksfamilien å engasjere seg i. Alle produksjoner og hele landet må lytte til hverandre for å utforme en helhetlig politikk, det er til tider krevende, men svært interessant, og aldri kjedelig. Og muligheten til å påvirke er der, og innimellom lykkes vi.

Hvilke saker brenner du for?

Jeg brenner for at Akershusbonden skal ha en økonomi som gjør at han/hun ser seg tjent med å satse videre og investere. Jeg er opptatt av at vi skal være tydelige på å snakke Akershusbondens sak.

Det er vanskelig å rangere saker, men av temaer som er i vinden nå, så er klimasaken viktig for oss. Vi må få nyansert bildet der det i all hovedsak handler om rødt kjøtt. Jeg synes det er gjort mye bra jobb hos Bondelaget her, men vi må få med oss politikere og befolkning i større grad. Det er synd at det ofte er de mest ytterliggående synspunkter som blir premissgivere for debattene vi har. Det handler jo om å bruke Norge slik det er, og produsere den maten vi har mulighet til. I Akershus har vi mange svært dyktige bønder som er i front på fangvekst, redusert jordarbeiding og karbonbinding. Det skjer så mye bra!. Det vi må ha nå, er forståelse for at vi trenger litt tid. Det er forskjell på forskning på biologiske sammenhenger og det å putte en katalysatordings på en motor.

Har du en kjepphest?

Hmm, jeg synes alle bør gjøre ett eller annet som ikke er å være bonde innimellom. Sjøl synger jeg i kor en kveld i uka, og det er fint å tenke litt på noe annet når en lever så oppi jobben til daglig. Det gir humør og energi.  Jeg trur også det er lurt å prioritere ferie og fritid så langt det lar seg gjøre.

Når ble du sist skikkelig glad på landbrukets vegne?

Jeg er ofte glad, men i det siste synes jeg det er hyggelig at mange har fått øynene opp for at norsk trygg mat er bra, og at bønder gjør norgesferien litt mer interessant. Det er verdifull goodwill for næringa, og jeg tenker det gir oss et momentum det bør være mulig å få noe ut av i kommende jordbruksforhandlinger. Jeg blir også glad når jeg treffer noen av alle de dyktige unge bøndene vi har i fylket, i ulike produksjoner, som har kunnskap, stolthet, guts og vilje til å satse, og gjør det bra!

Hva tror du er det beste trikset for å rekruttere til landbruket?

Det åpenbare svaret er jo økonomi, og det er sjølsagt det som må ligge i bunnen som et hovedpremiss. Men jeg trur også det er andre ting som spiller inn.

Gardprisene blir ofte for høye i våre områder med høy boverdi, og en er avhengig av å få forståelse i familien for at en ikke kan betale mer enn at det rimer med avkastninga. Ingen kan forlange at bønder skal jobbe hardere og billigere enn andre bare fordi vi er bønder.

Personlig er jeg ikke så glad i odelsloven. Den skaper forventninger som ikke alltid er hensiktsmessige. Jeg skulle ønske at mer landbruksinteressert ungdom, som ikke kommer fra gård, kunne få muligheten til å bli bønder.

Leveringskontrakter, kvoter og konsesjoner som regulerer de ulike produksjonene har også den baksida at det blir svært dyrt og vanskelig å komme inn i ulike produksjoner for andre enn dem som er der allerede. Her trenger vi noen gode, nye ideer.

Om vi får til større investeringstilskudd, vil en kunne gjøre nødvendige investeringer i korntørker, lager og fjøs etter en eiendomsoverdragelse og sitte med en mer overkommelig gjeldsbelastning.

Vi kan også bli flinkere til å skryte litt mer av alt det fine med yrket vårt!

Hva drømmer du om at noen skal spørre deg om?

Jeg drømmer om at noen skal spørre hva jeg drømmer om. Og da skal jeg svare at jeg drømmer at jeg hadde en magisk kraftfôrsilo som hver uke fylte seg opp igjen - helt av seg sjøl og helt vederlagsfritt!