Styret i Akershus Bondelag jobber for deg som er medlem. De møtes ca ti ganger i året.

Årsmøtet i Akershus bondelag velger fem medlemmer (og tre varamedlemmer) til fylkesstyret. I styremøteme møter styremedlemmene, første vara, en representant for Akershus bygdekvinnelag og en representant for Akershus bygdeungdomslag.

 

Helge Olaf Aas (61) er sjette generasjon bonde på Aas Nordre på Eidsvoll. Her har han 250 vinterfôra sau. I tillegg jobber han for Bygdeservice ved behov. Etter planen går gården over til datteren Kaja om ikke altfor lenge.

I Akershus bondelag har han ansvar for saker som handler om rovdyr, og er dermed observatør i rovviltnemnda. Han er også regionansvarlig for Øvre Romerike.

-----

Hvorfor vil du være styremedlem i Akershus bondelag?

Jeg ble foreslått inn i styret for fire år siden av lokallaget mitt, fordi de syntes Akershus bondelag trengte å bli mer opptatt av rovdyr. Det var egentlig andre som hadde ambisjoner på mine vegne, ikke jeg som kom på at jeg ville inn. Men jeg må si at det er veldig moro og meningsfullt! Bondelaget er en veldig profesjonell organisasjon, der vi som tillitsvalgte har et apparat å støtte oss på og tilgang på mye kompetanse.

Hvilke saker brenner du for?

Husdyrhold og dyrevelferd er veldig viktig for meg. Og da er ikke veien lang til rovdyrproblematikk. Og jordvern, selvsagt. Det engasjerer meg veldig. Vi har hatt en stor sak lokalt, der det skal bygges skole på fin matjord. Den saken er nok akkurat nå tapt på grunn av politisk prestisje hos noen av lokalpolitikerne. Da er det noe som er riv ruskende galt. Men også i det større bildet – se på Nes nå, der ordføreren – ordføreren! – vil bygge solcellepark på noe av den beste matjorda i hele landet! Vi merker godt at vi bor i urbane områder. Det skaper mye mer engasjement dersom noen vil ta skogen fra turgåerne enn matjorda fra bøndene.

Har du en kjepphest?

Dyrevelferd! Jeg er veldig opptatt av å fortelle og forklare at det er viktig å ta vare på dyra – og å sette grenser. Jeg sjokkerer noen iblant med hva jeg mener er dyreplageri og hva jeg mener er god dyrevelferd. Som når jeg har grupper fra voksenopplæringa her og viser dem fjøsets viktigste utstyr – avlivingsbolten. Sunt dyrehold fordrer at man ikke lar dyra lide.

Når ble du sist skikkelig glad på landbrukets vegne?

Da det begynte å regne i august 2018!

Hva tror du er det beste trikset for å rekruttere til landbruket?

De som skal ta over må involveres i alt. Og så må vi ikke være for negative til landbruket. Vi må vise at vi er glade i det vi driver med sjøl. Jeg ligger på mer enn 3000 arbeidstimer i året. Hva er nøkkelen til å trives med det? Variasjon. Og det å kunne bestemme sjøl. Hvis jeg er litt lei en dag på sommeren, kan jeg gå ut i skogen på tilsyn. Da er jeg på tur og på jobb samtidig. Slik er det ikke mange jobber som er.