Styret i Akershus Bondelag jobber for deg som er medlem. De møtes neste gang 22. september, og fram til da presenterer vi alle styremedlemmene.

Årsmøtet i Akershus bondelag velger fem medlemmer (og tre varamedlemmer) til fylkesstyret. I styremøteme møter styremedlemmene, første vara, en representant for Akershus bygdekvinnelag og en representant for Akershus bygdeungdomslag.

 

Torbjørg Kylland er 49 år og bor på gården Grytland Søndre i Kråkstad i Nordre Follo. I tillegg til gårdsdriften med såkorn- og erteproduksjon, er hun daglig leder i Follo Regnskap SA, som i hovedsak er eid av lokale bønder. Bedriften har 12 ansatte. Torbjørg jobber mest med eierskiftesaker.

I styret i Akershus bondelag har Torbjørg fagansvar for saker som dreier seg korn og kompetanse. Hun er leder for felles utvalg for korn og miljø i Østfold og Akershus bondelag, og regionansvarlig for Follo og Region Vest.

-------

Hvorfor vil du være styremedlem i Akershus bondelag?

Jeg har meninger om mye, og liker å ha innflytelse. Noe av det viktigste jeg kan tenke meg er å jobbe for bondens beste, og jeg ser på dette vervet som en god mulighet til å gjøre det. 

Hvilke saker brenner du for?

Jeg brenner for norsk landbruk! Selvsagt for jordvern. Helt spesifikt brenner jeg for å bedre økonomien i kornproduksjon, og landbruket generelt. Økonomien legger grunnlaget for alt det andre vi trenger: den gir trygghet for rekruttering og trygghet for bondens inntekt, som igjen gir arbeidsglede og god helse for bonden. For eksempel kunne flere av dyrevelferdssakene vi ser vært unngått hvis økonomien for bonden var bedre. Jeg mener at psykisk helse i landbruket er noe av det viktigste vi holder på med, og er ekstremt glad for at landbrukets HMS-tjeneste finnes. Særlig for unge bønder tror jeg det er ekstremt viktig at det finnes noen å snakke med, som er lavterskel.

Og økonomien er den tryggheten som må ligge i bånn. Man må kunne betale regningene sine.

Har du en kjepphest?

Norsk landbrukssamvirke, og hvor viktig det er! Jeg er en sånn bitch som går på butikken og etterlyser Prior kyllingfilet eller Gilde-kjøtt eller norske tomater med knirkete klagestemme. Jeg kan finne på å gå til en annen butikk hvis de ikke har. Det er så viktig å støtte opp om samvirket, og jeg kjøper aldri kjedenes egne merker. Datteren min har vært mye flau over meg. Men dette er så grunnleggende for meg, og det er viktig å spre kunnskap og bevissthet! Jeg prioriterer først samvirkeprodukt, så norsk mat, og deretter vurderer jeg veldig sterkt om jeg virkelig trenger dette.

Når ble du sist skikkelig glad på landbrukets vegne?

Jeg blir skikkelig glad når jeg ser at bønder tjener penger fordi de er gode agronomer og bedriftsledere!

Hva tror du er det beste trikset for å rekruttere til landbruket?

Det er flere ting. For det første må vi være positive forbilder. Hvis min datter skal gidde å ta over gården, må hun se at foreldrene gjør noe de liker, at de har det gøy og tjener penger. Vi som har jenter må være ekstra bevisste på at mor er et forbilde, og vise at vi er med i alt.

Og så koker alt ned til at vi må skape gode vilkår for å gjøre jobben. Ingen kan, vil eller bør jobbe for knapper og glansbilder.  

Det tredje vi trenger, er bevissthet blant forbrukere og befolkning. Hvis forbrukerne verdsetter det vi produserer, er det lettere å være stolt bonde. Jeg synes holdningen til bønder har forbedra seg kraftig de siste åra. Jeg tror det er fordi det har kommet til mange unge bønder, som vil være bonde, og som vil produsere mat.

Hva drømmer du om at noen skal spørre deg om?

Haha! Da jeg var 22, erklærte jeg at jeg skulle bli landbruksminister. Og fortsatt er det sånn at hvis noen spør om jeg vil bli landbruksminister, så svarer jeg ja! Dette er på ingen måte noe jeg jobber for i hverdagen. På den annen side: Jeg er ikke medlem av noe parti, så jeg er åpen for nesten alle!