Sted: Quality Grand Hotel Steinkjer

Mandag 23.11 Temakurs: Rettslære, hvitvasking og GDPR v/ Rune Martinsen og Gry Skålnes
Tirsdag 24.11 og onsdag 25.11: Skattekurs v/ Elise Midling-Hansen og Pål Kristian Ormstad
Påmeldingsfrist: 9. oktober. Påmelding via dette skjemaet som kan lastes ned.
Sendes på e-post til brita.buan@bondelaget.no          

Temakurs – mandag 23.11. Rettslære, hvitvasking og GDPR

Gå gjennom kurset på forhånd

Oppmøte fra kl. 09.30, det serveres rundstykker og kaffe v/ankomst.
Kurset starter kl. 10.00 og varer frem til kl. 17.00.

Kurspris er i år:

Kr 2.700 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 2.700 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.200 for andre
Det gis 50 % rabatt fra og med deltaker nr. 4 fra samme kontor.
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)

 Faglig oppdatering:
3 timer - regnskapsføringsregelverket
4 timer – rettslære

Skattekurset – tirsdag 24.11 og onsdag 25.11.

Kurs for ansatte på regnskapskontor som har serviceavtale med Bondelagets Servicekontor AS.
Kursavgifta er dekka av den årlige servicekontingenten, men det blir fakturert et administrasjonsgebyr på kr. 1.900,- pr. deltaker.