For en uke siden leverte faglagene et samlet krav til staten, med en ramme på 2.1 milliard. Tirsdag leverte staten sitt tilbud, og sjokket spredde seg innad i landbruksnæringen. Tilbudet var på knappe 962 millioner. Under halvparten av kravet, langt under det som kreves for å dekke kostnadsveksten og med ingen intensjoner om å tette lønnsgapet mellom landbruket og lønnsmottakere. Forventningen om ekstra midler til å møte omstillingen fra bås til løsdrift var heller ikke nevnt.

Ute av kraft til å levere.

Regjeringens tilbud setter Tromsbonden ute av kraft til å levere på stortingets eget mål om økt matproduksjon basert på norske ressurser og et landbruk over hele landet. De har og valgt å se bort fra det enorme investeringsbehovet i tromslandbruket. Vi trenger titalls millioner av kroner over flere år for å imøtekomme løsdriftskravet 2034 i Troms. Vi trenger også titalls millioner kroner til investeringer for å styrke svinekjøttproduksjonen i nord og vi trenger et inntektsløft som er rettet mot være små- og mellomstore bruk i distriktene.

Vi er svært skuffet og overrasket over den totale ansvarsfraskrivelsen som regjeringen viser over egne krav og målsettinger, sier Rubach.

Dette vil ikke gå ubemerket hen!!

 

Fylkesleder

Tone Rubach

Tlf. 48134745