I tillegg var humørbonden Geir Styve hjertelig tilstede med sine betraktninger om hvordan man kan drive næringsutvikling på bygda med utgangspunkt i begrensede jordressurser. Han fremla sine erafringer fra sin hjemgård i Hordaland så den yngre generasjonen er nå fullt orientert om hvordan takle utfordringer fra bygdedyr og uvesen.

Sjefen i Oppmuntringstilsynet: Geir Styve.

Søndagens program på "Unge Bønder" var i sin helhet viet juridiske spørsmål knyttet til arv, skifte og odel. Dette kurset ble holdt av Jan Bangen, advokat i Norges Bondelag. Her fikk bøndene svar på sine spørsmål i forhold til generasjonsskifte, salg og skatteregler, i tillegg til andre aktuelle emner som dukket opp rundt famileiære forhold og overdregelser av eiendom.

Advokat Jan Bangen, Norges Bondelag