Bjørn Einan og Hanne Britt Haugan hos Fylkesmannens landbruksavdeling i Troms har de senere år vært henoldsvis forretningsfører og regnskapsfører for stiftelsen. I dag har Troms Bondelag ved organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen tatt i mot denne oppgaven.

Stiftelsen sitt styre består i dag av:

Bernhardt Halvorsen, leder

Nils Einar Samuelsen, styremedlem

Ragnhild Elvestad, styremedlem

Stiftelsen Troms Landbruksselskap har som formål å forvalte midler og eiendommer på enslik måte som på kortere eller lengre sikt virker utviklende på og ellers best mulig kommer landbruksnæringen i Troms fylke til gode. Blant annet startet stiftelsen i 2007 en prosess for å selge deler av eiendommene sine i Lyngen kommune. Salg vil bli gjennomført når kjøper har dyrket opp de deler av eiendommen som skal selges.

Stiftelsen har ingen ansatte, men sekretærarbeidet vil bli ført i pennen av Troms Bondelag.