Onsdag og torsdag var det årsmøte i Troms Bondelag, og styret og lokallagsledere var samlet i Harstad. Det er ingen tvil om at fokuset var rettet mot situasjonen i landbruket i fylket, og en bekymring for hvordan man skal løse de økte kostnadene som bøndene opplever på mange ulike innsatsfaktorer. I tillegg var det stort fokus på norsk matberedskap, og uroligheter i Europa som skaper usikkerhet rundt verdens matforsyninger. 

Styret som ble valgt for å lede Troms bondelag det nærmeste året er avbildet, og består av følgende (bak fra venste); Jan Harald Tørrfoss, Øystein Iselvmo, Andreas Larsen. Åse Kulseng-Hansen, Tone Rubach, Elise Blixgård  - og Randi Hokland, som desverre ikke var tilstede når bildet ble tatt. 

Jordbruksforhandlingene er rett rundt hjørnet, og det har i forkant av årsmøtet vært jobbet intenst for å ferdigstille innspillet som årsmøtet ble orientert om. Fra Norges Bondelag var både Bodil Fjelltveit  som er 2. nestleder, og Ida Riis Johansen som er ansatt som rådgiver med arbeidsområde klima tilstede. De hadde begge plass i programmet og satte fokus på arbeidet fremover i ulike perspektiver. 

Randi Hokland ledet middagen som kveldens toastmaster og presenterte her menyen: 

Under årsmøtemiddagen ble det utdelt pris til årets lokallag, og i år gikk den prisen til Bardu Bondelag. De har blant annet hatt store rovdyrutfordringe som har krevd stor innsats og tett samarbeid med både fylkeslaget, kommunale representanter, forvaltning og politikere. Blomster, diplom og lovnader om en økonomisk pris på 5000 kroner ble mottatt av lokallagsleder Rune Håkstad.