«Det er en ekstraordinær situasjon for jordbruksoppgjøret i år. Det er stor grad av usikkerhet på mange områder og et omfattende materiale som må gjennomgås før staten kan legge fram sitt tilbud», uttaler statens forhandlingsleder Viil Søyland.

I en kommentar til avisen Klassekampen idag, sier Tone Rubach, fylkesleder i Troms Bondelag; "Tilbudet bør være over ti milliarder. Men for å sette seg til bordet snakker vi over ni milliarder".