Svein Olav har ledet Troms Bondelag siden årsmøtet 2018 og hadde posisjonen som nestleder før dette i 9 år.

Det har vært mange saker som har vært omfattende og krevd mye tid og innsats, blant de siste kan det nevnes nytt næringspolitisk program, der Svein Olav har vært en del av programkomiteen.Fylkessammenslåing er en sak som har vært meget krevende, da det er store sprik blant medlemmene i begge fylkene. Prosessen har pågått over flere år, men er fortsatt ikke landet. I tillegg har klima-arbeidet tatt fokus, samt politisk arbeid som får betydning for bondens hverdag nå og i tiden fremover. Det er viktig med kontakter i det politiske miljø som kan spille på samme lag som landbruksorganisasjonene, når utfordringene krever bredt fokus. 

Thomassen er en erfaren organisasjonsmann med lang fartstid, og har innehatt flere posisjoner samtidig som ledervervet i Bondelaget, blant annet som leder i styret for Troms landbruksfaglige senter og nesteleder i Nordnorsk Landbruksråd. Nå ønsker han å konsentrere seg om arbeidet i det lokale bondelaget, som styremedlem. 

Svein Olav bor på Buktenes gård i Kvænangen og driver med melkeproduksjon, noe han har gjort siden 1989. Her bor han sammen med kona Anne, hunden og tidvis datteren Sigrid som er lærling i Tromsø. Sønnen Jørgen er utdannet agronom og har hatt en uttrolig viktig rolle på gården i den tiden Svein Olav har vært leder i Bondelaget. Uten den hjelpa han har bidratt med hadde det blitt vanskelig de første årene. I den siste tida har reisevirksomheten vært meget begrenset, og det har vært vanskelig å gjennomføre organisasjonsarbeid slik vi kjenner det. Men det har vært en teknisk utvikling som har gått mye raskere enn man kunne forestille seg, da jeg kom inn i ledervervet. 

Svein Olav takker for sin tid i styret i Troms Bondelag, og ønsker arvtakeren og det nye styret lykke til med videre arbeid når den tid kommer. Årsmøtet i Troms Bondelag er 14. april