Situasjonen med krig i Ukraina gjør at vi må sette matberedskap på dagsordenen. Ukraina og Russland står for en fjerdedel av verdens matkornproduksjon, og vi kan stå overfor en global matkrise.  Selvforsyning må sikres ved å ha en spredt matproduksjon i hele landet, og ta i bruk utmarksressursene. Kraftfórsiloene på Bergneset i Balsfjord kommune er truet av nedleggelse. Siloene, som er de eneste i Nord-Norge, er viktig for beredskapen i vår landsdel.

Kostnadsveksten på diesel, strøm, gjødsel og rundballeplast har vært eksplosiv. For et gjennomsnittsbruk i Troms med 270 dekar, brukes 18.900 kg gjødsel på to innhøstinger. I 2020 var kiloprisen på gjødesel 2.97 kroner, og kostnadene var på 56.133 kroner. I dag er kiloprisen 10.40 kroner og samme mengde kunstgjødsel koster 202.230 kr. Den gjennomsnittlige inntekten til bonden i Nord-Norge er 339.300 kr pr årsverk i 2020. Nettoinntekten til gårdbrukerfamilien i Nord-Norge er 202.900 kr lavere enn landsgjennomsnittet. Dette synliggjør behovet for ekstra bevilgninger til landbruket i Troms med ordninger som treffer distriktslandbruket, og styrker økonomien til bøndene i vår region. 

Tar vi gjennomsnittsbruket i Troms betalte du 116.000 kroner for gjødsel, diesel og rundballplast i 2020, mens du nå ut med nærmere 300.000 kroner for de samme varene, sier Rubach.

Flere bønder i regionen har ikke råd til de økte kostnadene og tall fra Nortura viser at det er seks sauebruk fra Troms som er meldt ut bare i mars måned. Felleskjøpet opplyser at det er en nedgang på salg av gjødsel i Troms på 20 %  fra ifjor. 

Lønnsomheten i melkeproduksjonen har falt og vi krever ekstraordinær heving av distriktstilskuddet på melk. For å sikre en akseptabel økonomi og ivareta produksjonen av rødt kjøtt, krever Troms Bondelag en betydelig økning i tilskuddene.

Kommer ikke staten med landbruksministeren på banen med en lovnad om kompensasjon for gjødsel også til bruk i gras dyrkning, nå innen vekstsesongen starter, er jeg sterkt redd for en kraftig nedgang i vår selvforsyningsevne på mange landbruksprodukter, avslutter Tone Rubach.