Styret i Troms Landbruksselskap består av:

Leder: Bernhardt Halvorsen, Troms Bondelag

Styremedlem: Ragnhild Elvestad, Troms Bonde-og Småbrukarlag

Styremedlem: Nils Einar Samuelsen, Troms Fylkeskommune

Sekretær: Unni Hellebø Andreassen, organisasjonssjef Troms Bondelag.