Landbruksmeldinga gav klare signaler på at distriktslandbruket skal prioriteres, vi kan ikke se at dette er fulgt opp i tilbudet fra Staten. Visst dette fortsetter haster det med å øke importen av mat til Norge. Er det virkelig dette regjeringen ønsker??? Vi er fortsatt en gjeng bønder i Norge som så gjerne vil produsere mat, men dette tilbudet legger ikke tilrette for det, sier Asgeir Slåttnes.