Foredragsholdere fra Norges Bondelags avdeling for regnskap, juridisk service er:

  • Jan Bangen, advokat
  • Elling Bjerke, rådgiver

Bondelaget har dyktige folk som gjør en god jobb med å kurse ansatte på regnskapskontorene rundt omkring i landet - slik at disse igjen står best mulig rustet til å hjelpe landets bønder med selvangivelser, skattespørsmål, ligningsverdier, gårdsoverdragelser etc. I tillegg bruker Norges Bondelags avdeling for Regnskap, Juridisk Service (RJS) betydelig tid på å påvirke lovgivende myndigheter i saker som er av særlig viktighet for bønder.

Skattekursene er et eksklusivt tilbud til de regnskapskontorene som har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Bondelaget, og som betaler inn kontingent ut fra hvor mange landbruksregnskap de fører. Norges Bondelags avdeling for Regnskap, Juridisk Service har utstrakt og bred kontakt med regnskapsførerne gjennom året og kontakten går begge veier.  Samarbeidet sikrer medlemmene våre langt på vei den beste rådgivningstjenesten innenfor økonomi som bonden har behov for.

Har du sjekket at din regnskapsfører har samarbeidsavtale med Norges Bondelag?