Svein Olav tror ikke på å svekke økonomien til saueprodusentene for å få bukt med overproduksjonen. Dette kan føre til at produsenter til neste år vil øke sin produksjon for å kompensere inntektsnedgangen, sier fylkeslederen.

For egg og svineprodusenter, spesielt, vil en økning i kraftfôrprisen være dramatisk. Det ligger ingen kompensasjon i tilbudet til disse produsentene, dette kan gå hardt utover vår distriktsgris og våre få eggeprodusenter i Troms.

En positiv ting er at Staten stort sett følger landbrukets krav på ferie- og fritid, dette viktig med hensyn til rekruttering, sier Thomassen.

Fylkesleder Svein Olav Thomassen kan treffes på telefon 952 49 819.