Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste er fra 2014 en del av Norsk Landbruksrådgiving (NLR), med navnet Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR HMS).  Organisasjonen arbeider nå med å samordne HMS-rådgivingen med andre fagområder i NLR, som planteproduksjon, landbruksbygg og maskinteknikk.

Samspill mellom fagområder

I starten av oktober var de åtte HMS-rådgiverne i NLR HMS i Nord-Norge samlet til kick-off på Strandli gård i Fiplingdal på Helgeland, under mottoet «sammen er vi dynamitt». Hovedfokus var samspillet med alle i NLR-familien i hele Nord-Norge, der det nå er ni rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer)

– Målet er at alle våronnmøter, markdager og andre fagmøter i regi av rådgivingsenhetene skal inneholde ett relatert HMS-tema, sier Halle Arnes som er distriktsleder for NLR HMS i Nord-Norge.  Han trekker fram støv, støy, ergonomi, sikkerhet ved traktorkjøring og kjemisk helsefare som eksempler på det HMS-rådgivingen vil fokusere på.

Samordnet rådgiving

– Våre HMS-rådgivere vil etter planlegging sammen med andre NLR-rådgivere stille opp på fagmøter og markdager og bidra med HMS-innslag på 15-30 minutter. De vil også være tilgjengelige for spørsmål og samtaler i etterkant, sier Arnes. Han påpeker at bønder som deltar på slike fagsamlinger vil kunne dra hjem både med gode råd innenfor jord- og plantekultur, samt ekstra fokus på HMS i en travel tid, med andre ord samordnet rådgiving.

– Vi ser på dette som enda en god arena for å få fram det viktige budskapet om «sunt bondevett satt i system», altså HMS, sier Arnes

Bedre helse og færre ulykker

– Etter flere tragiske traktorulykker i landsdelen vil vi naturlig nok fokusere litt ekstra på transport langs vei og bruk av setebelte i traktoren, sier Arnes.

– Den positive og dyktige gjengen av HMS-rådgivere ser fram til å gjøre en viktig jobb for den nordnorske bonden sammen med gode kollegaer i NLR. Målet for arbeidet vårt er færre ulykker og bedre helse for alle som har sitt virke innenfor landbruket i Nord-Norge, avslutter Halle Arnes.