Styringsgruppen hadde sitt første styremøte onsdag 28.januar.

Prosjektet skulle egentlig vært i gang fra høsten 2013, men 12.desember 2014 hadde Fylkesmennene i Troms og FInnmark møte med Nortura SA for å få til en ny start.

Prosjektet har fått ny giv og ny prosjektleder.

I møte ble det informert om og drøftet videre prosjektplan og ikke minst ble det diskutert videre fremdrift i prosjektet.