Nytt styre frem til neste årsmøte i 2023 er da følgende:

Fylkesleder Øystein Iselvmo

Nestleder Jan Harald Tørfoss

Øvrige styremedlemmer:

Randi Hokland

Erling Bratsberg

Elise Blixgård

Åse Kulseng Hansen

1.vara May Hege Bårdsen

Nye styremedlemmer er hentet fra varamannslisten slik den ble vedtatt på årsmøtet i Troms Bondelag våren 2022.

Årsaken til endringen er at tidligere fylkesleder Tone Rubach og nestleder Andreas Larsen har trukket seg fra sine verv på grunn av personlige årsaker.