Innlegget til Øyvind Hansen ga en grundig gjennomgang av økonomien i landbruket i Troms, sammenliknet med resten av landet og landsdelen. Gjennom driftsgranskingene som Nilf gjennomfører vise det seg at det er veldig stor variasjon mellom tilsynelatende like bruk, og at Troms skiller seg negativt ut på avlingsstørrelse per dekar.

Hele presentasjonen fra Øyvind Hansen kan du lese her

 Smedshaug holdt et kunnskapsbyggende innlegg angående den økende konkurransen på verdens ressurser. Flere trusler mot ressurstilgangen ble tatt opp i presentasjonen; blant annet at en økende middelklasse i Asia, med større kjøpekraft gjør utfordringene større fremover, da disse beslaglegger stadig større andel av matressursene. Klimautfordringene som truer verdens avlinger gjør at flere land nå sikrer ressurstilgangen gjennom beredskapslagre og langsiktige avtaler. De beste tilgjengelige arealene er allerede oppdyrket, og man må derfor øke produksjonen per dekar, i tillegg til nydyrking for å erstatte utgått jordbruksareal. Det var en glimrende presentasjon som bør sees i sin helhet, du finner den her