Den første workshopen for å få opp aktiviteter i lokallaga er gjennomført i Sør-Troms. Det var under dette møtet at behovet for enkel kursing i hvordan skrive innlegg, kronikker og billedtaking mm, kom frem. Bondelaget stiller med egne folk til kurset og vi ser for oss et kurs på en dag. Vi har satt maks to deltakere fra hvert lokallag, det er viktig at lokallaga finner frem til de medlemmene som ønsker å gjøre en jobb opp mot media. Så nå er det bare å melde seg på! Fristen for påmelding er satt til 20.mars.