Etter flyreiser fra Sørkjosen, Tromsø, Bardufoss og Evenes ble fylkesstyret og lokallagene samlet på Landbrukets hus i Hollendergata 5 for årets ledermøte. Arnstein Tveito som er assisterende generalsekretær ønsket Tromsbøndene velkommen og orienterte om organisasjonen. Han ble etterfulgt av Næringspolitisk sjef Sigrun Pettersborg som presenterte ulikearbeidet i ulike utvalg, og interne prosesser rundt mange ulike saksfelt som skal dekkes av administrasjonen og organisasjonen Bondelaget. 

Generalssekretæren fortsatte med en presentasjon av prosessene i jordbruksforhandligene, som er omfattende og kompliserte, og avhengige av at alle parter gjennomfører sin del. Gjennomgangen var nyttig og forklarende, og viktig før man setter i gang med neste runde med innspill til forhandlingene.