#Landbruksløftet, som alle landbrukets organisasjoner stiller seg bak - har følgende budskap:

Betydelig høyere inntekter er helt nødvendig
• for at bonden kan investere
• for rekruttering
• for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet
• for matvareberedskapen
• for å sikre et landbruk i hele landet
• for å opprettholde verdiskapingen i næringsmiddelindustrien og i landbrukssektoren for øvrig

KRF har hatt fokus på landbruk i sittende periode, og har blant annet jobbet for økte tilskudd til distriktsgrisen i regioner som har en truet slakteristruktur. I det nåværende partiprogrammet nevner de blant annet at «det å være bonde og produsere mat er et av de viktigste yrkene vi har». De vil ha et velfungerende importvern, og vil også følge opp lov om god handelsskikk og sikre en bedre konkurranse i distribusjonen av dagligvarer.