Det er et svar på kravet fra jordbruket om betydelig tetting av inntektsgapet, kompensasjon for kraftig kostnadsvekst og et løft for alle bønder for å sikre matproduksjon og fortsatt matsikkerhet.

Det skiller i underkant av 3 mrd.kr mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

Jordbruket la i sitt krav på 11,5 mrd.kr. til rette for å tette inntektsgapet til andre grupper i samfunnet med 100.000 kr. Det sammenliknbare tilbudet på 8,9 mrd.kr. legger opp til å tette inntektsgapet med 30.000 kr.

 Leder i Troms Bondelag, Tone Rubach sier at det er positivt med satsing på forskning og utvikling i Nord-Norge, men det hjelper ikke den enkelte bonden som sliter i dag, og de som sitter på gjerdet å vurdere om de har økonomisk handlingsrom til å fortsette å produsere mat til den norske befolkningen.

Det er absolutt bra at staten kom oss i møte på kostnadskompensasjon, men det er fortsatt en lang vei igjen med å tette inntektsgapet, snu utviklingen, skape fremtidstro og optimisme.

 

Fakta om den økonomiske rammen

Jordbrukets krav er 11,5 mrd.kr. og det sammenliknbare tilbudet på 8,9 mrd.kr.