Det ble i jordbruksforhandlingene 2022 satt av 17millioner kroner til en satsing på «Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord». Troms- og Finnmark fylkeskommune har fått sekretærarbeidet for disse midlene og har ansvaret for å samle partnerskapet i Nordland, Troms og Finnmark.  Trond Bjørkås, leder i Nordland Bondelag har vært de nordnorske bondelagene sin representant inn i arbeidsgruppen. Det har vært et krevende, men givende arbeid, uttaler fylkesleder Trond Bjørkås. Nå har vi sammen landet 4 arbeidspakker som vi håper fylkestingene vil vedta. Honnør må gis til fylkesråd for næring i Troms og Finnmark, Karin Eriksen for vel gjennomført møteledelse på møte torsdag. Vi gleder oss til fortsettelsen og samarbeidet med hele partnerskapet. Særlig gledelig har det vært med godt samarbeid med Småbrukarlaget sin representant, Frank Valø. Faglagene står støtt sammen om prioriteringene som har blitt gjort.

Partnerskapsmøte 2023 Nord NorgePartnerskapsmøte 2023