"Den nordnorske bonden i et nytt politisk landskap" er temaet på fredag 14. november.

Innlederne som deltar har ulik bakgrunn og mening om temaet. Det blir også paneldebatt med mulighet for deltakerne å stille spørsmål.

Fredagen avsluttes med festmiddag, hyggelig samvær og det blir mulighet for en svingom.

I motsetning til fredagsprogrammet, som retter seg mot hele landbruksmiljøet vil lørdagen ha seksjonerte foredrag innen ulike fagområder; eierskifte, geit, sau, gris, grovfôr og "Ta sjansen!"