Det er tydelig at jordbruksforhandlingene og landbruksmeldinga engasjerer våre medlemmer. Mange lokallag har diskutert landbruksmeldinga på sine styremøter og har gode og klare innspill å komme med

Regionmøtene er en fin arena for å treffe andre medlemmer i bondelagene. Troms er et langstrakt fylke og har lokallaga har mange utfordringer i hverdagen.

Et av temaene som ble mye diskutert var rekruttering og generasjonsskifte. Troms Bondelag ble oppfordret til å arrangere Ung Bonde kurs i 2012, oppfordringen tas med til styre. Styret vil i møte 27.februar avgjøre om det blir arrangert Ung Bonde kurs i år.