I panelet vil Næringskomiteens leder Terje Aasland (AP), Irene Lange Nordahl (SP), leder i Norges Bondelag Nils T.Bjørke, leder i Norsk Bonde- og småbrukarlag Merete Furuberg og ordfører i Kvæfjord,  Torbjørn Larsen sitte. Tema for debatten vil ta utgangspunkt i den nye Landbruksmeldingas målsetting for landbruket holdt opp mot den utviklinga vi ser innenfor næringa. Sentrale problemstillinger blir:  Rekruttering, Arktisk Landbruk, klimaendringer, produksjonsmål, struktur, miljøkrav. 

Kveøy og Kvæfjord har i mange generasjoner vært en av Nordnorges frodigste landbruksbygder, og arkeologiske utgravninger fullført i 2010 har dokumentert at vi på Kveøy har et av landets eldste dokumenterte aktive jordbruk fra yngre bronsjealder. Er en 3000 år gammel næring på hell i bygda eller går vi mot ei ny blomstringstid? 

Debatten arangeres på Kveøy Grendehus fredag 24. kl 19.00 – 22.00