Er du klar?

Publisert 23.04.2018
  • Tips en venn om denne siden

Flom, storm, brann, smitte og ulykke er hendelser vi forbinder med kaos og unntakstilstand. Hvor forberedt er DU på hva som kan hende og hva du skal gjøre? «Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.

Vil du lære mer om beredskap på din garden og i lokalsamfunnet?

Troms bondelag i samarbeid med Trondenes, Kvæfjord, Skånland og Gratangen bondelag inviterer alle gårdbrukere i Sør-Troms til første møte i kursrekken "Tryggere sammen" på Røkenes Gård torsdag den 26.april. kl.20.
 

Program for kvelden:
•        Introduksjon av "Tryggere sammen"
•        Sivilforsvaret: Utfordringer og mål for beredskap i Sør- Troms
•        Mattilsynet: Beredskap, utfordringer og farer i et «åpent» landbruk.
•        Mattilsynet om tema smitte -Hvordan forebygge i din fjøs.
•        Spørsmål og diskusjon

 
«Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.
I Sør-Troms har vi valgt å arrangere første kurs sammen, deretter vil de respektive lagene arrangere de resterende tre samlingene i sin region. Vi ønsker å presisere at invitasjon er til alle produsenter, ikke bare medlemmer av bondelaget.
 
Flom, storm, brann, smitte, ulykke; Ord vi forbinder med krise og kaos. Klimaendringer gir oss dessverre hyppigere og kraftigere uvær, og fører med seg nye utfordringer både for bønder og myndigheter. Nye smitteutfordringer truer både plante- og dyrehelse, og store investeringer øker sårbarheten for den enkelte gårdbruker. Gjennom fire samlinger skal vi formidle, samle og dele kunnskap om hvordan vi kan bli bedre til å møte og redusere risiko og sårbarhet for menneskene, gården og lokalsamfunnet.
 

Stikkord for de fire samlingene er:
1.    Det generelle beredskapsbildet ved sivilforsvaret og hva vi kan lære om risiko, sårbarhet og beredskap. Mattilsynet om beredskap og smitteforebygging.
2.    Mer om et eller flere av disse emnene: Flom, uvær, brann, ulykke, atom (dere velger selv hvilke(t) tema).
3.    Hvorfor og hvordan lage beredskapsplan? (for garden/drifta og for vår innsats når det skjer noe uønsket i lokalsamfunnet)
4.    Samtalekurset «God å snakke med» / «Om mennesker i stress eller krise»

 

Husk påmelding innen den 24. april. til Tone Rubach, mob: 48134745

Velkommen til en trivelig og lærerik kveld.

Mvh

Trondenes, Kvæfjord, Skånland og Gratangen Bondelag

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere