Vil du lære mer om beredskap på din garden og i lokalsamfunnet?

Troms bondelag i samarbeid med Trondenes, Kvæfjord, Skånland og Gratangen bondelag inviterer alle gårdbrukere i Sør-Troms til første møte i kursrekken "Tryggere sammen" på Røkenes Gård torsdag den 26.april. kl.20.
 

Program for kvelden:
•        Introduksjon av "Tryggere sammen"
•        Sivilforsvaret: Utfordringer og mål for beredskap i Sør- Troms
•        Mattilsynet: Beredskap, utfordringer og farer i et «åpent» landbruk.
•        Mattilsynet om tema smitte -Hvordan forebygge i din fjøs.
•        Spørsmål og diskusjon

 
«Tryggere sammen» er et nytt kursopplegg for deg, din gard og lokalsamfunnet ditt.
I Sør-Troms har vi valgt å arrangere første kurs sammen, deretter vil de respektive lagene arrangere de resterende tre samlingene i sin region. Vi ønsker å presisere at invitasjon er til alle produsenter, ikke bare medlemmer av bondelaget.
 
Flom, storm, brann, smitte, ulykke; Ord vi forbinder med krise og kaos. Klimaendringer gir oss dessverre hyppigere og kraftigere uvær, og fører med seg nye utfordringer både for bønder og myndigheter. Nye smitteutfordringer truer både plante- og dyrehelse, og store investeringer øker sårbarheten for den enkelte gårdbruker. Gjennom fire samlinger skal vi formidle, samle og dele kunnskap om hvordan vi kan bli bedre til å møte og redusere risiko og sårbarhet for menneskene, gården og lokalsamfunnet.
 

Stikkord for de fire samlingene er:
1.    Det generelle beredskapsbildet ved sivilforsvaret og hva vi kan lære om risiko, sårbarhet og beredskap. Mattilsynet om beredskap og smitteforebygging.
2.    Mer om et eller flere av disse emnene: Flom, uvær, brann, ulykke, atom (dere velger selv hvilke(t) tema).
3.    Hvorfor og hvordan lage beredskapsplan? (for garden/drifta og for vår innsats når det skjer noe uønsket i lokalsamfunnet)
4.    Samtalekurset «God å snakke med» / «Om mennesker i stress eller krise»

 

Husk påmelding innen den 24. april. til Tone Rubach, mob: 48134745

Velkommen til en trivelig og lærerik kveld.

Mvh

Trondenes, Kvæfjord, Skånland og Gratangen Bondelag