Trondernes Bondelag er ikke i tvil om at dyra lærer av hverandre. Hos gårdbruker Edmund Ludvigsen i Sørvik er det flokker på 10-15 elger som forsyner seg av rundballene.

Nå er skadeomfanget så stort at det vil gå utover produsentenes evne til å opprettholde sin produksjon, sier leder i Trondernes Bondelag, Birger Theodorsen. Theodorsen ser ikke at løsningen er å kompensere for ødelagt fôr, det er ikke gjennomførbart å samle rundballer til mer sikre områder. Krav om oppsamlingsplass vedrørende avrenning og komplisert logistikk ved høstetidspunkt, vil i praksis bli vanskelig å gjennomføre.

De håper nå at Harstad kommune er sitt ansvar bevisst vedrørende viltforvaltningen i kommunen.