Norges Bondelag
Bondelaget arbeider for å bedre villkårene for landbruket, og synliggjøre hvilken betydning landbruket har i det norske samfunnet.

Gjennom jordbruksavtalen har Bondelaget forhandlingsrett med staten og forhandler for best mulig rammevilkår for hele landbruket. Som medlem kan du delta på fagsamlinger, lokallagsmøter og samtidig gripe muligheten til å påvirke for å bedre vilkårene og synliggjøre landbrukets betydning i samfunnet.

 

- Bidra til politisk påvirkning

- Støtt norsk matproduksjon

- Bli en del av fellesskapet

- Gode medlemsfordeler 

 

Norges Bondelag har over 60 000 medlemmer, og er den største næringsorganisasjonen innafor landbruk. Med over 500 lokallag og 13 fylkeslag er det en organisasjon med stor gjennomslagskraft.