Her går det fram at Balsfjord hadde en verdiskaping på 61 mill. kroner i 2013 og at dette utgjør 19 % av den den totale verdiskapingen i hele fylket.

Jordbrukets verdiskaping i Troms har blitt redusert med 21 millioner kroner fra 2004 til 2013. Sysselsettingen har blitt redusert 640 årsverk i sammen tidsrom.

På NILF sine nettsider kan du lese mer