Årsmøte i Troms Bondelag

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Asgeir Slåttnes

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Årsmøtet i Troms Bondelag er i år lokalisert på Thon Hotel Polar i Tromsø,og ble åpnet av fylkesordføreren Knut Werner Hansen. Hilsninger er fremført av TINE, Senja vgs, NLR, Sametinget, Nordland Bondelag og Troms Bonde- og Småbrukarlag. 

Det er godt oppmøte på fylkesårsmøtet i år, og det har nok en sammenheng med at det er mange som ønsker å takke av Asgeir Slåttnes som etter 9 år som fylkesleder, og 18 år i styret i Troms Bondelag.

Leders tale omhandlet blant annet sammenslåingen med Finnmark, og motstanden som har vært i denne prosessen. Landbrukets inngang for en slik prosess, er at det er ønskelig for tromsbonden å komme innenfor de samme økonomiske tilskuddsrammene som finnes lengre nord. Det er tydeliggjort at det må ikke ramme finnmarksbøndene at vi får de samme vilkårene, men vi trenger begge bedre økonomi i drifta og det er nå det er muligheter for å få dette på plass. 

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere