Årsmøtet i Troms Bondelag er i år lokalisert på Thon Hotel Polar i Tromsø,og ble åpnet av fylkesordføreren Knut Werner Hansen. Hilsninger er fremført av TINE, Senja vgs, NLR, Sametinget, Nordland Bondelag og Troms Bonde- og Småbrukarlag. 

Det er godt oppmøte på fylkesårsmøtet i år, og det har nok en sammenheng med at det er mange som ønsker å takke av Asgeir Slåttnes som etter 9 år som fylkesleder, og 18 år i styret i Troms Bondelag.

Leders tale omhandlet blant annet sammenslåingen med Finnmark, og motstanden som har vært i denne prosessen. Landbrukets inngang for en slik prosess, er at det er ønskelig for tromsbonden å komme innenfor de samme økonomiske tilskuddsrammene som finnes lengre nord. Det er tydeliggjort at det må ikke ramme finnmarksbøndene at vi får de samme vilkårene, men vi trenger begge bedre økonomi i drifta og det er nå det er muligheter for å få dette på plass.