Langt frå skoddeheimen :)

Publisert 17.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Gaular Bondelag er ikkje i nærleiken av å vere så skoddelagde som det kan sjå ut til på biletet ler fotografen Nils Magne Gjengedal. Tvert imot !

Det var svært kjekt å vere med på årsmøtet i Gaular Bondelag på Tønna.    Godt oppmøte med god spreiing mellom yngre engasjerte og eldre engasjerte bønder, held Gjengedal fram.   Medlemene i laget har mellom anna delteke på lokal fotballturnering, dei har gjennomført gardsbesøk for 8. klassingane i Gaular, vore med og skipa til Open gard på Mo, lagt til rette for innsamling av landbruksplast og gjennomført bondekafe.   Ei god blanding av fag, rekruttering og sosialt arbeid slik det skal vere i lokallaga våre.

Styret i Gaular Bondelag: Leiar Margun Myrmel Øren, Audun Bringeland, Britt Siri L. Haugen, Leif Jarle Bjørviik, Kjell Fauske og Nils Arve Styve.    

- So er da berre ein ting å seie til sist, fotograf Gjengedal skal skjerpe seg!

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

- Vi ynskjer å hjelpe

- Vi bryr oss om kvarandre

Korona-viruset endrar kvardagen til folk. No ynskjer Gloppen Bondelag å strekke ut ei ekstra hand til medlemmene sine.

Våre samarbeidspartnere