Sakliste 

Trykk på linkene så kan du laste ned og lese de ulike dokumentene :)

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

5. Årsmelding

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

9. Valg i henhold til lovene

a. leder (for 1 år)

b. tre styremedlemmer (for 2 år)

c. to varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)

d. utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending

e. to revisorer

f. valgkomite

10. Fastsette eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte

 

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder Per Kristian Solberg senest 8 dager før årsmøtet.

 

Kjell Einar Huseby fra fylkesbondelaget deltar med orientering om aktuelle saker.

 

Smittevern

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meters avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.

 

Servering. Vel møtt!

Styret