Aktivitetsplan for Skiptvet Bondelag 2018 - 2019

Medlemsrettet aktiviteter:

10. januar:

Pub kveld på kroa, pizza og presentasjon av aktivitetsplan for nytt arbeidsår

24. januar:

Temamøte, Vannområde Glomma Sør. Vi får besøk av Maria Ystrøm Bislingen, som snakker om vannforvaltningsarbeidet som gjøres i Glomma. Dette er en viktig sak, siden Skiptvet har en lang strandlinje mot Glomma og nesten alt nedbør i Skiptvet drenerer til Glomma. Øyvind Thømt går gjennom nyheter fra Landbrukskontoret.

15. februar:

Levere svar på studiearbeidet "Foran jordbruksforhandlingene"

21. mars: 

Våronnmøte og vi setter fokus på høsthvetedyrking. Det ble sådd betydelige mengder høsthvete i høst som fikk en veldig fin start, og denne må forvaltes på en god måte. Bjørn Inge Rostad fra Norsk Landbruksrådgivning gir gode tips om gjødsling og plantevern. Etter pausen tar Ole Henrik Lauritzen seg av økonomi og belyser økonomien i matkorn kontra forkorn av høsthvete. Kanskje vi med fordel kan la noe av høsthveten bli dyrefor ??

17. mai:          

Vi feirer nasjonaldagen med et stort innslag av bønder i borgertoget.

2. juni:            

Bygdedagen med stand og informasjon om landbruk. Vi viser også frem dyr etter samme lest som tidligere år.

13. juni:          

Markvandring hos øko bonde Tor Jacob Solberg. Else Villadsen tar for seg årsveksten hos Tor Jacob, og vi studerer vekster, jordstruktur og livet under bakken. Vi kommer også til å sette fokus på innsekter, bier og humler. Vi er så heldige at vi får besøk av Wenche Dramstad, som er professor ved NIBIO og spesialist på naturmangfoldet. Vi får da vite mer om hva vi bør tenke på slik at livsforholdene til disse viktige skapningene blir så gode som mulig. Kan også hende at den kjente landskapsfotografen Oscar Pushman blir med oss denne kvelden. Tor Jacob er utfordret til å så litt «mat» for bier og humler.

24. oktober:    

Årsmøte

Aktiviteter for barn og ungdom

10. januar:     

HMS dag for 9. klassinger på Kirkelund, elever som velger yrkesfag. Vi får en teoretisk del ved Anlaug Wennevold og Kåre Ødemark viser verneutstyr og bruk av motorsag på en sikker måte. Per Kristian bruker radiostyrt vinsj for lessing av tømmer. I store fri serverer vi ungdommene grilla pølser og solbærtoddy.

Uke 20:          

Kuslipp hos Alf Håvard og slipp av geiter på havna ved kirkebakken Bygdekvinnelaget hjelper oss med servering av saft, boller og vafler. Vi inviterer alle barnehagene i Meieribyn, samt 3. klasse fra Vestgård og i fjor var ca 180 barn med på denne fine vårdagen.

Ukjent:           

Skolegris, har vært i kontakt med husstellærer om saken, og han var veldig positiv. Det gjenstår en avklaring med skoleledelsen først, men hvis det er ok, blir det i løpet av vinteren skolegris. Vi kjøper da inn en halv gris for pengene vi fikk donert av Svineavelslaget. Den blir da delt opp, pakket og lagt i fryser for bruk ut over skoleåret. Det har vært litt frem og tilbake om vi skulle bruke kjøttskjærer fra Nortura, men det virker som skolen har lærer som kan den delen av jobben. Vi fra Bondelaget, og særlig noen svinebønder må da være til stede og fortelle litt omlandbruk og livet grisen har levd før den ble skolegris.

 

Hilsen styret

Skiptvet Bondelag