Innkalling til årsmøte 2019

I henhold til § 14, Lover for Norges Bondelag, innkalles det til årsmøte i Skiptvet bondelag. Møtet avholdes i Vonheim samfunnshus torsdag 24. oktober kl. 19:00.

Saksliste:

1. Åpning ved leder, valg av møteleder

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen sammen med møteleder

4. Årsberetning for styreåret 2018 / 2019

5. Regnskap og revisors melding

6. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

7. Innkommende saker, senest 8 dager før årsmøtet

8. Valg av leder, 3 styremedlemmer og vara til styret

9. Valg av 2 revisorer

10 Valg av nytt medlem til valgkomiteen.

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder Per Kristian Solberg senest 16. oktober (perksolberg@gmail.com, tlf 913 39 679 ).

Besøk fra Østfold Bondelag ved Kjell Einar Huseby.

Faglig innslag ved Nina Hovden Sæther, som forteller om sitt arbeide med bevaring av gamle husdyrraser i Norge og hvorfor det er så viktig at disse rasene holdes i hevd.

Servering av ertesuppe og rundstykker

Vel møtt!

Hilsen styret i Skiptvet Bondelag