Saksliste: 

  1. Åpning ved leder, valg av møteleder 
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
  4. Årsberetning for styreåret 2017 / 2018
  5. Regnskap og revisors melding
  6. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
  7. Innkommende saker, senest 8 dager før årsmøtet 
  8. Valg av leder, styremedlemmer og vara til styret
  9. Valg av 2 revisorer
  10. Valg av nytt medlem til valgkomiteen.

Saker som ønskes behandlet under pkt. 6 skal være innkommet til leder Per Kristian Solberg senest 18. oktober (perksolberg@gmail.com / 913 39 679 ). 

Vi får besøk av leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Etter servering av ertesuppe, får vi et faglig innslag av Lars Sæther, som gir oss et lite innblikk i birøktens spennende verden.

Vel møtt!              

Hilsen styret

Skiptvet Bondelag

 

Last ned dokumentene her:

Innkalling

Årsmelding

Aktivitetsplan