Saksliste

  1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen. Møteleder overtar.
  2. Årsmelding ved sekretær.
  3. Regnskap ved kasserer.
  4. Arbeidsplan for kommende arbeidsår.
  5. Innkomne saker.
  6. Valg av styre

Saker som ønskes behandlet under sak 5 på sakslisten må sendes skriftlig til styret ved leder senest 8 dager før årsmøtet.

Ole-Kristian Bergerud fra Østfold Bondelag deltar med orientering om aktuelle saker.

Bevertning.

Ta med sakspapirene på møtet.

Spørsmål kan henvendes til leder Hans Trygve Torp.